• Facebook: 192793461808
  • bibliotecabotosani
  • www.youtube.com/user/bibliotecabotosani
  • twitter.com/bibliobotosani
125-2561_IMG.gif

Autentificare

Online

Avem 164 vizitatori și niciun membru online

APETROAIE, ION

APETROAIE, ION, n. 11 ian. 1937, sat Lişna, com. Suharău, jud. Botoşani - . 24 aug. 1997, Iaşi. Critic şi istoric literar.

Şcoala primară şi gimnaziul în comuna natală (1944-1951) şi în Pomârla (1948-1949), Liceul Teoretic "Grigore Ghica Voievod" din Dorohoi (1951-1954), Facultatea de Filologie a Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi (1955-1960), cu doctoratul în filologie (1974).

Cariera sa didactică, începută în 1954, când funcţionase doi ani ca învăţător (sat Codreni, com. Mileanca, jud. Botoşani; com. Podu-Iloaie, jud. Iaşi) continuă după absolvirea studiilor: 1960-1970 preparator, asistent universitar; 1970-1972 şi 1976-1978 lector la Universitatea "Al.I. Cuza" Iaşi; lector de limba şi literatura română la Universitatea "Paul Valéry" din Montpellier (1972-1975) şi Sorbona (1975-1976); din 1978 conferenţiar şi profesor (1991) la Catedra de literatură română şi comparată a Facultăţii de Filologie din Iaşi. Secretar de redacţie (1977), redactor responsabil (1981) al Analelor Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi.

În 1960 debutează în Iaşul literar cu două comentarii critice. Urmează colaborări cu studii, articole şi recenzii la alte publicaţii literare şi culturale: Convorbiri literare, Cronica, Ateneu, Gazeta literară, Steaua, Tribuna, Tomis, Orizont, Ramuri, Săptămâna, Studii şi cercetări ştiinţifice.

OPERA: Vasile Voiculescu (monografie, Bucureşti: Minerva, 1975), Literatura română a sec. al XX-lea (curs, Iaşi: Univ. "Al.I. Cuza", 1978), Orfeu şi Aristarc (studii şi articole literare, Iaşi: Junimea, 1982), Literatură şi reflexivitate (Iaşi: Editura Univ. "Al.I. Cuza", 1996), Portrete şi comentarii critice (Galaţi: Porto-Franco, 1997). A îngrijit şi prefaţat ediţii: Ion Al. Brătescu-Voineşti - Întuneric şi lumină (Bucureşti: 1971; Nuvele şi povestiri (Iaşi: 1985), Dumitru Caracostea - Creativitatea eminesciană Iaşi: 1987 - în colab.), George Bacovia - Versuri şi proză (1990), Vasile Voiculescu - Poezii (Galaţi: 1995), Tudor Arghezi - Cuvinte potrivite (Iaşi: 1997); în curs de apariţie: O întâlnire astrală (Lucian Blaga şi Ion Barbu la centenar; Iaşi: Editura Univ. "Al.I. Cuza"). A publicat numeroase studii în volume colective apărute în ţară şi în străinătate.

REFERINŢE:

În volume:

Literatura română: dicţionar cronologic. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.

HANGIU, I. Dicţionar al presei literare româneşti (1790-1982); Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987.

ZACIU, M. Dicţionarul scriitorilor români: A-C. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995.

ULICI, L. Literatura română contemporană. Bucureşti: Editura Eminescu, 1995.

În periodice:

ANTONESCU, N. Ion Apetroaie, "Vasile Voiculescu", Revista de istorie şi teorie literară, nr. 4, 1975, p. 586-587.

SASU, A. O monografie Voiculescu, Steaua, nr.5, 1975, p.35

IORGULESCU, M. Şabloane critice, România literară, nr. 37, 11 sept. 1975, p. 10

DRĂGAN, M. Un studiu monografic despre V. Voiculescu, Cronica, nr. 13, 26 mar. 1976, p.3

CĂLIN, C. Prima monografie Voiculescu, Ateneu, nr. 125, 1976, p.6

MICU, D. I. Apetroaie - V. Voiculescu, Contemporanul, nr. 32, 6 aug. 1976, p.10

MĂNUCĂ, D. Bemolii lui Aristarc, Cronica, nr. 17, 23 apr. 1982, p.4

POPA, M. "Orfeu şi Aristarc", Steaua, nr. 5, mai 1982, p. 14

SĂNDULESCU, AL. Între Orfeu şi Aristarc, Viaţa Românească, nr.2, 1983, p. 86-87.

CIOPRAGA, C. Rigoarea discursului, timbru participativ, Cronica, nr. 1, iun. 1997, p.9

MĂNUCĂ, D. A trăi în timpul valorilor, Cronica, nr.4, sept. 1997, p.10

OLARU - NENATI, L. Lordul cu accent moldovenesc, Cronica, nr.4, sept. 1997, p. 10

ZUGUN, P. Un intelectual adevărat, Cronica, nr. 4, sept. 1997, p. 10

APETRI, D. Ion Apetroaie - omul, profesorul, cărturarul, Literatura şi arta (Chişinău), 23 oct. 1997, p.8

RAVEICA, T. Prof. univ. dr. Ion Apetroaie, sau Elogiul muncii şi onestităţii (1), România Mare, nr. 339, 26 dec. 1997, p.5; (2) nr. 390, 2 ian. 1998, p. 4-5; (3) nr. 391, 6 ian. 1998, p.4

MĂNUCĂ, D. Cuvântul şi tăcerea, Cronica, nr. 1, ian. 1998, p.9

APETROAIE, N. Viaţa soţului meu (I), Sinteze, nr. 8, 27 feb. 1998, p. 7, 9; (II) 6 mar. 1998, p.9

Evenimente culturale

No current events.

Evenimente judetene

No current events.