• Facebook: 192793461808
  • bibliotecabotosani
  • www.youtube.com/user/bibliotecabotosani
  • twitter.com/bibliobotosani
125-2561_IMG.gif

Autentificare

Online

Avem 159 vizitatori și niciun membru online

MĂRGĂRIT, GEORGE

MĂRGĂRIT, GEORGE, n. 27 ian. 1923, com. Tomeşti, jud. Iaşi – m. 29 aug. 1961, Bârnova, Jud. Iaşi. Poet şi publicist. Studii scundare la Liceul Internat din Iaşi, Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii  ”Al.I. Cuza” Iaşi, prom. 1945; licenţa în 1946, la Bucureşti.

Cariera didactică: 1945-1948 profesor titular la Liceul Naţional din Iaşi; oct. 1948-1959, profesor de filosofie la Liceul  ”A.T. Laurian” Botoşani, unde îndeplineşte şi funcţia de subdirector; prof. La Facultatea Muncitorească din Iaşi (1953); 1955-1958 profesor la Şcoala generală Coarnele Caprei (Hârlău).

Alternativ desfăşoară şi activitate redacţional-publicistică bogată: redactor la revista Iaşul nou, redactor-şef adj. la Iaşul literar (1953-1955), redactor la Contemporanul (1958), Victoria (Bucureşti), Moldova liberă, Lupta Moldovei (Iaşi); colaborează cu versuri, cronici, traduceri şi la alte publicaţii periodice: Jurnalul Literar, Revista Fundaţiilor, Gazeta literară, Opinia, Naţionea, Ethos, România liberă, Flacăra, Glasul patriei, Tribuna poporului, Tinereţea, Pygmalion, Universul literar ş.a.

Figurează în antologiile Poezia ieşeană contemporană (Iaşi: 1968), O mie şi una de poezii româneşti (Bucureşti: Du Style, 1997).

OPERA: Vulturii amiezii (versuri, Iaşi: Junimea, 1970) – a apărut postum prin grija lui Horia Zilieru şi Lucian Dumbravă, prieteni ai poetului. A făcut parte din prima grupare a scriitorilor şi ziariştilor progresişti – U.S.A.Z.

REFERINŢE:

În volume:

Poezia ieşeană contemporană / antologie, cuv. Explicativ, fişe bibliograf. de I. Popescu. Iaşi: 1968.

PIRU, AL. Varia. Bucureşti: Editura Eminescu, 1972, p. 488-491.

POPA, M. Dicţionar de literatură română contemporană, Ed. a 2-a, Bucureşti: Albatros, 1977.

Literatura română: dicţionar cronologic. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.

Literatura română contemporană. Vol. 1. Poezia. Bucureşti: Editura Academiei, 1980, p. 382-383.

ISTRATI, I. Jurnal strict confidenţial. Iaşi: Junimea, 1982.

ROTARU, I. O istorie a literaturii române. Vol. 3. Bucureşti: Minerva, 1987.

MAFTEI, I. Personalităţi ieşene. Vol. 2. Chişinău, Universitas, 1993, p. 41.

BEJENARU, I. Dicţionarul Botoşănenilor. Iaşi: Moldova, 1994.

BUSUIOC, N. Scriitori ieşeni contemporani. Iaşi: Junimea, 1997.

MANU, E. Cafeneaua literară. Bucureşti: Seculum I.O., 1997, p. 84-85.

O mie şi una de poezii româneşti / antologie, pref., bibliogr. De L. Ulici. Bucureşti: Du Style, 1997.

În periodice:

*** George Mărgărit (necrolog), Flacăra Iaşului, 31 august 1961, p. 2.

ISTRATI, I. George Mărgărit (necrolog), Iaşul literar, nr. 9, sept. 1961, p. 51.

MANU, E. G. Mărgărit, Luceafărul, nr. 22, 1 iun. 1968, p. 7.

DUMBRAVĂ, L. George Mărgărit, Convorbiri literare, nr. 1, mai 1970, p. 58-61.

PIRU, AL. G. Mărgărit, România literară, nr. 50, 10 dec. 1970, p. 13.

SÂNGEORZAN, Z. ”Vulturii amiezii”, Flacăra Iaşului, nr. 7496, 24 oct. 1970, p. 4.

HALLER, I. Poetul G. Mărgărit – fost profesor al Liceului ”A.T. Laurian” din Botoşani, Anuarul şcolar 1971-1972, 112 ani de la înfiinţarea liceului, 1973, p. 7-10.

BEJENARU, I. George Mărgărit – omagiu continuu 30 de ani de la moarte, Gazeta de Botoşani, nr. 393, 13 aug. 1991, p. 2.

DUMBRAVĂ, L. George Mărgărit contra Şerban Cioculescu, Dacia literară, 5, nr. 12, 1994, p. 29.

DUMBRAVĂ, L. G. Mărgărit de sub mantaua lui G. Călinescu (fragm.), Dacia literară, 6, nr. 16, 1995, p. 31-32.

HALER, I. Profesorul George Mărgărit, Gazeta de Botoşani, nr. 1544, 1 mar. 1996, p. 2.

LAZAROVICI, S. George Mărgărit – 75 de ani de la naştere, Colloquium, nr. 1, ian. 1998, p. 11.

MANU, E. Un romantic hărtănit: George Mărgărit, Vatra, nr. 8, (329), aug. 1998, p. 81.

Evenimente culturale

No current events.

Evenimente judetene

No current events.