• Facebook: 192793461808
  • bibliotecabotosani
  • www.youtube.com/user/bibliotecabotosani
  • twitter.com/bibliobotosani
125-2561_IMG.gif

Autentificare

Online

Avem 167 vizitatori și niciun membru online

Biblioteca Comunală Vârfu Câmpului

 

              Plan de activitate 2011

              Raport ststistic 2010

 

BIBLIOTECA COMUNALĂ VÂRFU CÂMPULUI

- scurtă prezentare -

           Comuna Vârfu Cîmpului , judeţul Botoşani este o  aşezare atestată documentar de mai bine de 600 de ani  ( 30 martie 1392 ) , printr-un act ce poartă sigiliul domnesc a lui Roman Muşat , situată pe valea Siretului , la poalele pădurii seculare a Goroveiului , la intersecţia dintre Bucovina şi Moldova de Sus , a unor vechi şi importante trasee comerciale : Suceava – Dorohoi – Hotin  şi Iaşi – Botoşani – Cernăuţi – Liov  , ce străbat localitatea pe direcţiile Nord – Est şi Sud – Vest , este compusă dintr-o populaţie heterogenă de ardeleni , bucovineni şi localnici şi   s-a constituit , în timp , ca un interesant şi specific centru cultural în zona Siretului mijlociu .

           Ridicarea nivelului cultural al satelor a constituit o preocupare a statului român mai ales după unirea Principatelor române . În arhiva Şcolii din satul Maghera , comuna Vârfu Câmpului ,  se păstrează documente referitoare la activităţile culturale desfăşurate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea . În anul 1927 , de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel , la 29 iunie , sunt înfiinţate concomitent , Societatea Culturală „Ecoul Siretului „ , Căminul Cultural , Biblioteca Şcolară şi Biblioteca Comunală , cu sediul la această şcoală , în prezent Biblioteca Comunală şi Căminul Cultural având local propriu   . Ca membri fondatori ai acestor instituţii culturale , alături de preoţi , învăţători , proprietari de terenuri , gospodarii satelor , sunt înscrişi primarul şi notarul comunei care apar cu importante subscripţii de susţinere a instituţiilor nou înfiinţate , specificând scopul lor „ curat cultural „ .

            Biblioteca comunală , creată pentru lectura particulară a elevilor şi mai apoi a adulţilor , era deservită de un grup de elevi supraveghiaţi de un  învăţător care completa registrul şi ţinea evidenţa cititorilor . În orele speciale de lectură , învăţătorii învăţau copiii cum se citeşte o carte pentru  a-i înţelege conţinutul şi mesajul , pentru a o citi apoi în cadrul familiei , fraţilor şi  părinţilor , stimulând crearea unor mici biblioteci proprii .   La 31 decembrie 1962 , Biblioteca Comunală avea un total existent de 4439 de volume , de atunci şi până în prezent fondul de carte fiind îmbunătăţit şi diversificat de bibliotecarii Vlasov Cornelia ( 1961 – 1976 ) , Crâşmaru Silvia ( 1977 – 1989 ) , Niculescu Elena ( 1990 – 31 .03. 2001 ) , iar începând cu luna aprilie 2001 şi până în prezent – Olariu Maria  ,  la sfârşitul anului 2001 biblioteca înregistrând  un total existent de 8170 volume .

            Astfel , instituţiile culturale nou înfiinţate au constituit factorii educaţionali pentru familie şi comunitate , creând structurile favorabile formării şi dezvoltării personalităţii umane pe tot parcursul existenţei sale . În programele de activitate a Căminului Cultural şi Bibliotecii Comunale erau înscrise teme ce vizau menţinerea sănătăţii , dezvoltarea interesului pentru carte , organizarea gospodăriei ţărăneşti , se cultiva un comportament moral , civilizat , cu respectarea proprietăţii fiecăruia .

Sprijinul acordat de Direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniul naţional Botoşani , Centrul judeţean pentru conservarea şi  promovarea culturii tradiţionale Botoşani , Biblioteca judeţeană „Mihai Eminescu „ Botoşani , colaborarea cu Teatrul „Mihai Eminescu „ , Teatrul de păpuşi „Vasilache” , Ansamblul „Rapsozii Botoşanilor„ , întâlnirile  cu scriitorii  au fost şi sunt punctele care au contribuit la organizarea unor ample manifestări culturale  întărind legătura cu autorităţile şi comunitatea locală .

Bibliotecar ,

Maria Olariu

Evenimente culturale

No current events.

Evenimente judetene

No current events.