• Facebook: 192793461808
  • bibliotecabotosani
  • www.youtube.com/user/bibliotecabotosani
  • twitter.com/bibliobotosani
125-2561_IMG.gif

Autentificare

Online

Avem 96 vizitatori și niciun membru online

Proiecte. Programe

    Programe şi proiecte internaţionale

Serviciul specializat pentru lectură a nevăzătorilor

Preocuparea permanentă a Bibliotecii Judeţene "Mihai Eminescu" Botoşani de a fi utilă unui număr cât mai mare de utilizatori, se concretizează, în aceste zile, prin deschiderea unui serviciu adresat persoanelor cu deficienţe de vedere. Acest serviciu va funcţiona în cadrul Mediatecii şi va avea ca partener Asociaţia Nevăzătorilor, filiala Botoşani, care numără aproximativ 3000 de membri.

Proiectul bibliotecii a fost realizat prin colaborarea cu Fundaţia "Cartea Călătoare" din Focşani, care a donat două echipamente specifice (playere Daisy, Victor Reader Classic X +), în valoare de 2275,33 Ron şi pentru început cărţi Daisy (literatură română şi străină, carte pentru copii).

Donaţia de echipament a făcut parte dintr-un proiect naţional "Acces nediscriminatoriu la educaţie şi cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere", finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei, prin "Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European".

O carte în format audio Daisy se poate citi selectiv exact ca şi o carte tipărită. Folosind un player Daisy, cititorul nevăzător poate naviga foarte uşor prin structura cărţii: poate accesa o anumită pagină, la un anumit capitol, un paragraf sau altul, poate relua o frază anterioară sau citi cu viteză variabilă.

Prin acest nou serviciu, Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" Botoşani, urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii şi accesul nediscriminatoriu la informaţie, tuturor membrilor comunităţii.

Realizarea unei reţele de biblioteci franceze în colaborare cu L' Association des Bibliotheques et Mediatheques Francophones (Franţa), Conseil General du Territoire de Belfort (Franţa)

 

In cadrul proiectului Biblioteci francofone Biblioteca Comunală Flămânzi a inaugurat, în iunie 2009, în prezenţa coordonatorilor de proiect, o biblioteca franceză cu un inventar de aproximativ 1500 de volume. Alte 10 biblioteci oraşeneşti sau comunale au primit fiecare intre 100 si 500 de volume de carte în limba franceză: Săveni, Mileanca, Hăneşti, Vorona, Mitoc, Şendriceni, Lozna, Corlateni, Romanesti şi Leorda şi au inaugurat cate un colt al francofoniei.

 

Burse de studiu acordate studenţilor de la Facultatea de Filologie română a Universităţii din Cernăuţi (Ucraina);

 

Relaţii cu românii din diaspora prin donaţie de carte (Republica Moldova; Ucraina, Biblioteca Românească din Montreal - Canada, Biblioteca Civica - Mestre Veneţia - Italia);

 

Proiect: "Centru de Informare Turistică Cernăuţi – Botoşani" – site de prezentare a obiectivelor turistice, culturale şi economice, activităţi comune.

 

Prin “Programul de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006”, proiect implementat de Consiliul Judeţean Botoşani, în cadrul Centrului de Informare Comunitară al Bibliotecii Judeţene Botoşani s-a înfiinţat, în luna aprilie a anului 2008 Centrul de Informare Turistică al Judeţului Botoşani. Acest centru, primul din judeţ, are ca scop o mai bună cunoaştere a comunităţii locale, o promovare corespunzătoare a turismului din această regiune şi în final o mai bună cooperare transfrontalieră. În baza acestui proiect, utilizatorii bibliotecii şi nu numai, pot solicita bibliotecarilor din cadrul C.I.C diferite date despre judeţul Botoşani, de la unităţi de cazare şi restaurante, până la trasee turistice sau evenimente culturale care au loc pe teritorul judeţului. În afara unui DVD şi a unor broşuri informative, în cadrul proiectului a fost realizat şi situl www.turismbotosani.ro, site care face o prezentare generală a judeţului, acoperind atât aria culturală cât şi cea economică. Acest site este permanent actualizat de către bibliotecarii Centrului de Informare Comunitară cu noi informaţii, printr-o stransă legătură cu instituţiile interesate din judeţ sau cu agenţii economici.

În scopul o mai bunei colaborări dar şi informări, în octombrie 2008 C.I.C a participat la un simpozion pe teme turistice, care s-a bucurat de participarea reprezentanţilor mai multor stabilimente turistice din regiunea ucrainiană Ivano-Frankivsk. Cu această ocazie, prin Centrul de Informare Turistică, C.I.C a realizat o serie de relaţii între agenţii economici botoşăneni care activează în domeniul turistic şi omologii lor ucarinieni, care s-au materializat, în lunile care au urmat, printr-o serie de excursii şi schimburi de experienţă, de ambele părţi.

Programul de informatizare a bibliotecilor publice “Romanian Global Libraries" - Fundaţia Bill şi Melinda Gates (U.S.A.).

BIBLIONET – Lumea in biblioteca mea!

PREZENTAREA PROGRAMULUI:Biblionet este un program de cinci ani care le va facilita românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale sub forma unui parteneriat între IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară. Pentru a-şi atinge acest obiectiv, Biblionet se va concentra pe patru componente principale ale programului:

FACILITAREA ACCESULUI PUBLIC LA INFORMAŢIE:Înfiinţarea unei reţele de biblioteci cu calculatoare cu acces public (CAP): Biblionet va sprijini cu precădere acele biblioteci care îşi stabilesc ca prioritate accesul public la informaţie şi demonstrează disponibilitatea de a-şi asuma o parte din costurile implicate în amenajarea unor noi centre cu calculatoare publice şi internet. Deoarece va dota peste 1.500 de biblioteci din România cu calculatoare printr-un proces competitiv de selecţie, Biblionet va facilita accesul gratuit la informaţie pe întreg teritoriul României.

PREGĂTIREA BIBLIOTECARILOR DIN BIBLIOTECILE PUBLICE:Furnizarea de servicii de formare pentru bibliotecari. Partenerii Biblionet vor elabora materiale de formare şi vor crea un sistem de pregătire profesională care să îi ajute pe bibliotecari să introducă noi servicii şi să dezvolte inovaţia în sistemul de biblioteci publice. Cursurile de formare îi vor ajuta pe bibliotecari să devină experţi în adaptarea noilor tehnologii la nevoile comunităţilor. Cursuri de formare în utilizarea calculatorului pentru bibliotecarii români. Prin înfiinţarea a 41 de centre de formare în cadrul bibliotecilor judeţene, Biblionet va furniza sistemului de biblioteci publice din România infrastructura şi materialele de curs pentru utilizarea calculatorului, care îi vor ajuta pe bibliotecari să îndrume mai bine utilizatorii bibliotecilor în privinţa calculatoarelor şi Internetului.

PROMOVAREA VALORII BIBLIOTECILOR PENTRU COMUNITĂŢI:Parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice (ANBPR). Biblionet va consolida ANBPR, ajutând asociaţia să creeze structuri administrative durabile care să poată răspunde nevoilor în continuă schimbare ale bibliotecilor moderne şi care să ofere în viitor servicii relevante bibliotecarilor din întreaga ţară. Asistenţă oferită bibliotecarilor în dezvoltarea şi organizarea de conţinut local, în beneficiul tuturor utilizatorilor bibliotecii. Biblionet va reuni factorii de interes din cadrul instituţiilor guvernamentale şi de la nivel local pentru a organiza un conţinut care să răspundă nevoilor cetăţenilor. În urma unei evaluări a situaţiei de fapt, IREX şi partenerii săi au identificat nevoi specifice de informaţie în domeniul educaţiei, pieţei muncii, sănătăţii, dezvoltării economice şi rurale şi culturii, pentru care în prezent nu există resurse suficiente.

ASIGURAREA SPRIJINULUI GUVERNAMENTAL:Implicarea administraţiei în vederea adaptării politicilor publice. Pentru a spori impactul investiţiei în tehnologie pentru bibliotecile publice, partenerii Biblionet vor depune eforturi pentru a promova relevanţa şi importanţa tot mai mare a bibliotecilor în societatea românească actuală şi nevoia de angajare a resurselor corespunzătoare noului rol al bibliotecilor.

Un nou parteneriat al Bibliotecii Judeţene Botoşani

Sub coordonarea Inspectoratului Şcolar Judeţean, Biblioteca Judeţeană “Mihai Eminescu” Botoşani şi Şcoala Generală nr. 11 Botoşani, au devenit parteneri Regio 1 în cadrul Proiectul COMENIUS REGIO, prima componenta a “Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”. Proiectul se adresează instituţiilor de invăţământ preuniversitar de stat şi private (de la gradiniţe la şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activeaza în domeniul educational.

Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, din partea Italiei, parteneri Regio 2 fiind Instituto Compresivo Statale P.A.G.Martini, Biblioteca Comunale di Castel Baronia “P.S. Mancini”, sub coordonarea “Department of Work, instruction and Training of Regione Campania”. Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare iniţială şi continua pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeana în educaţie. Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmareşte o ţintă foarte ambiţioasă, şi anume să implice în activităţi educaţionale de cooperare cel puţin trei milioane de elevi pâna în anul 2013. Alte obiective ale proiectului sunt dezvoltarea cunoaşterii şi întelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor, dar şi sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.

 

Crearea unei reţele de voluntari ai bibliotecii:

Anul 2011 este declarat Anul Internaţional al Voluntariatului. În acest sens biblioteca va realiza, cu sprijinul utilizatorilor săi, o reţea de voluntari, ce va desfăşura diverse activităţi de voluntariat (ex.: "Micul bibliotecar", serate-club, activităţi cu categorii de persoane cu nevoi speciale/defavorizate, lecturi publice în locuri neconvenţionale, etc.)

 

baniiqCursuri de educație financiară prin programul BaniIQ, la Biblioteca Judeteana „Mihai Eminescu”Botosani

BaniIQ este un program de educaţie financiară ce se adresează unui public larg, prin care participanţii  îşi îmbunătăţesc cunoştinţele despre produsele şi conceptele financiare, cum ar fi: buget, planificare, investiţii, venituri şi cheltuieli, credite, risc financiar, etc.

Programul de educație financiară BaniIQ , finanțat de Visa Europe împreună cu băncile membre din România, derulat în parteneriat cu Ministerul Educației, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și implementat de Junior Achievement România , va ajunge în comunități locale prin bibliotecile publice incluse în programul Biblionet, în România.

Printr-un proiect pilot în care s-au înscris 9 biblioteci județene (Botosani, Buzau, Cluj, Dambovita, Dolj, Hunedoara, Mures, Salaj si Valcea ), informația financiară devine mai accesibilă comunităților locale.  Obiectivul programului este educarea publicului larg cu privire la produsele și conceptele financiare.

„Bibliotecile redevin centre active și implicate în comunitatea lor pe măsură ce oferă acces sporit la informații relevante. Suntem fericiți să dezvoltăm un nou parteneriat care folosește resursele bibliotecilor publice din România pentru a atinge comunitățile locale. Le mulțumim celor de la Visa Europe pentru inițiativă și sperăm să vedem acest proiect replicat în cât mai multe biblioteci din toată țara”, a declarat Paul-Andre Baran, director al programului Biblionet.

În acest sens, doi bibliotecari de la BJME au participat la o instruire (curs de formare de formatori),  la București, curs susținut de organizația parteneră Visa, Junior Achivement, urmând  implementarea acestui proiect în județ. Prin această acțiune s-au transferat cunoștințele necesare organizării de sesiuni de instruire în domeniul finanțelor personale la nivelul bibliotecilor județene. În urma participării la acest curs de formare, bibliotecile județene vor organiza la sediul lor un curs de educație financiară pentru 7 până la 10 bibliotecari locali din județ și vor planifica si promova realizarea unor astfel de cursuri de educație financiară în cadrul bibliotecilor locale implicate, cursuri destinate comunităților locale.

Acest proiect in desfasurare este o alta usa deschisa publicului larg de catre  BIBLIOTECA!

 

 

 

 

Raport de activitate 2016

 

 

 

 

 

Evenimente culturale

No current events.

Evenimente judetene

No current events.