• Facebook: 192793461808
  • bibliotecabotosani
  • www.youtube.com/user/bibliotecabotosani
  • twitter.com/bibliobotosani
125-2561_IMG.gif

Autentificare

Online

Avem 40 vizitatori și niciun membru online

Centrul de informare comunitară

Centrul de informare comunitară
 
 

         Aparut în completarea serviciilor deja existente în Biblioteca Judeteana Botoşani, Centrul de Informare Comunitara (C.I.C) s-a deschis la 1 ianuarie 2001, constituindu-se ca un suport informaţional oficial, rapid si actual pentru comunitatea botoşăneană şi nu numai. În timp, prin modernizarea mijloacelor tehnice şi a actualizarii bazei de date, serviciile oferite utilizatorilor, în proporţie de 100% gratuite, s-au diversificat, acoperind o arie foarte largă de cereri.

 

          Primul şi unul dintre cele mai  importante servicii oferite în cadrul acestui  Centru îl reprezintă informarea comunitară. Beneficiind de o bază de date permanent actualizată, atât pe suport classic cât şi digital, Centrul de Informare Comunitară pune la dispozitia utilizatorilor o mare diversitate de informatii de larg interes (societate civila, evenimente  culturale, consultanţa sociala, telefoane utile, etc), preluând, totodata, sugestiile si propunerile cetăţenilor cu privire la modul de soluţionare a  diverselor probleme comunitare, în măsura în care C.I.C. si Biblioteca Judeţeană se pot implica.

 

 

 

         Eliberarea permiselor de acces la bibliotecă este realizată tot în cadrul Centrului de Informare Comunitară. Doar în baza acestui permis, viitorul utilizator va avea acces la toate documentele bibliotecii. Permisul de acces la bibliotecă se eliberează pe loc, doar în baza actului de identitate al persoanei.

 

 

 

          ALICE, un sistem integrat de informatizare a bibliotecilor, realizează catalogarea colecţiei bibliotecii. Utilizatorii au astfel acces, prin Centru de Informare Comunitară, la întreaga colecţie a bibliotecii, putându-se informa în legatură cu  situaţia unei anumite cărţi , ca şi secţia de unde poate fi împrumutată.

 

 

 

          Informarea europeană a fost şi va rămâne unul dintre domeniile pe care Biblioteca Botoşani, prin Centrul de Informare Comunitară le va considera de mare importanţă. Instituţiile UE şi activitaţile lor, politicile UE, legislaţia comunitara şi gradul de armonizare cu legislaţia din ţara noastra, mişcarea bunurilor dar şi a serviciilor şi a capitalurilor, sursele de finanţare la nivel comunitar, programele comunitare viabile în Romania, reţelele europene de dezvoltare a parteneriatului, licitaţiile publice europene pentru realizarea de proiecte- toate acestea reprezintă informaţii din ce în ce mai solicitate de utilizatori şi oferite prompt de bibliotecarii din casdrul CIC.

 

 

 

          Un alt serviciu foarte des solicitat de utilizatorii Centrului îl reprezintă accesarea actelor legislative. In acest sens, C.I.C. beneficiază, pe langă colecţiile pe suport de hârtie, de programul special LEX, program care asigură un acces rapid şi corect la ultimele legi, ordonanţe sau hotarări ale Guvernului. La cererea utilizatorului, aceste documente pot fi conspectate în spaţiul Sălii de Lectură sau pot fi multiplicate la copiator, însă, graţie programelor de e-mail sau chat, copii ale acestor acte, în format digital, pot fi trimise direct către doritor, în acest fel, de fiecare dată, utilizatorul fiind scutit de eforturi suplimentare.  De asemenea, la cererea utilizatorului, aceste acte pot fi imprimate pe suport digital-CD şi DVD sau memorii externe de tip stick. 

 

 

 

          Presa, locală sau centrală,  periodice naţionale şi locale, publicaţii de specialitate, pot fi zi de zi consultate în cadrul Centrului de Informare Comunitară. Publicaţiile, în număr de 41 pentru anul 2009, acoperă cele mai variate domenii, de la ştiri de interes naţional până la informaţii economice, de la buletine legislative până la reviste de sport sau cultură, toate aceste abonamente fiind încheiate la recomandarea utilizatorilor. Arhiva acestor publicaţii, pe anul în curs, se regăseşte tot în cadrul Centrului, iar la cerere pot fi consultate arhivele on-line ale publicaţiilor, de pe situ-rile proprii.

 

 

 

 

Evenimente culturale

No current events.

Evenimente judetene

No current events.